Pripreme timova  se mogu definisati kao niz planiranih metodskih postupaka prvenstveno usmerenih ka transformaciji motoričkog statusa pre svega pojedinaca a zatim i cele ekipe.

Cilj rada u fizičkoj pripremi je obezbediti optimalne preduslove, a pri tome se misli na antropološke karakteristike pojedinca, za lakše i brže savladavanje sportsko-tehničkih zadataka u specifičnim uslovima.

Pod specifičnim uslovima u konkretnom slučaju misli se na rad na visini, planinsku klimu i specifičnosti adaptacije samog organizma

Ovi spoljašnji faktori znatno utiču na realizaciju zadataka i otežavaju transformacione procese koji se žele postići u podizanju radnih fizičkih funkcija tela na viši nivo. Cilj rada u fizičkoj pripremi realizuje se preko niza zadataka koji su usmereni ka podizanju nivoa bazičnih motoričkih sposobnosti, razvijanju funkcionalnih sposobnosti organizma vežbača, promenama morfoloških karakteristika, očuvanju i poboljšanju zdravlja, transformacijama psiho-socijalnog statusa.

Dozvolite da SportsCamp ekipa uradi predlog priprema za Vaš tim.

Odaberite partnera sa iskustvom!