Korporativna društvena odgovornost (CSR) je već danas jako važna komponenta biznisa. Ono što je sigurno je da će u budućnosti postati još važnija. Jedno od ključnih pitanja u tome je da li društveno odgovorne aktivnosti predstavljaju trošak ili se pokazuju kao mudra investicija? Odgovor direktno zavisi od toga koliko pažljivo i promišljeno kompanija odlučuje o projektima ovakve vrste u koje ulazi? Jako je važno odabrati prave ciljeve koji bi se na ovaj način ostvarili, kao i prave načine za širu afirmaciju postignutih rezultata. Jedino će tako uloženi resursi imati pozitivan efekat na svest, imidž, lojalnost kupaca i drugih partnera kao i dugoročno na veću prodaju i veći profit, što je konačno cilj svake poslovne aktivnosti.

Za kompanije nije dovoljno da samo razvijaju i implementiraju društveno odgovorne inicijative već i da ih efikasno i efektno promovišu. Neizostavan deo slobodnog tržišta je transparentnost i dostupnost relevantnih informacija, na osnovu kojih druga strana, odnosno kupci mogu da formiraju svoje stavove i mišljenja i donose konačne odluke o svom ponašanju.

U tom smislu, promovisanje društvenih ciljeva kompanija mora biti kontinuiran proces kroz koji se za eksplicite izražava trajna posvećenost društveno korisnim poslovnim aranžmanima a ne samo realizovanje nekih ad-hoc akcija.

Mogućnosti i načini promovisanja ove poslovne orijentacije i prakse su brojni. Naša agencija vam nudi priliku da budete jedinstveni.

Iskoristite naše ideje za CSR i budire različiti od svega što trenutno postoji na tržištu.

Sportscamp će ispratiti ovaj projekat od početka pa do kraja, kroz planiranje, realizaciju i praćenje efekata kampanje društveno – odgovornog poslovanja.